JavaScript đã bị tắt trong trình duyệt. Xin hãy bật lên. Làm thế nào để bạn sử cookies?.

"Cookie" có nghĩa là gì, và nó được sử dụng cho mục đích gì?

Đây là những tập tin đặc biệt được lưu tự động bởi trình duyệt. Những tập tin này có thể được yêu cầu bởi các trang web cho mục đích nhất định, ví dụ, để người dùng có thể xem hồ sơ mà họ đã xem. Vì vậy, điều quan trọng là các tập tin cookie được kích hoạt trên máy tính của bạn, mặc dù nó không luôn luôn cần thiết.

Làm thế nào để kích hoạt Cookie trên trình duyệt của bạn:

Internet Explorer

 1. Mở trình duyệt;
 2. Chọn Tùy chọn Internet; trong mục Công cụ
 3. Đến mục Bảo mật và nhấp vào nút Lựa chọn;
 4. Đánh dấu vào ô "Ghi đè tự động" cookie "xử lý tập tin;
 5. Chọn "Tải" trong "Tập tin cookie chính" và "Tậo tin cookies ngoài";
 6. Lưu những thiết lập thay đổi

Mozilla Firefox

Kích hoạt cookies trong trình duyệt Mozilla Firefox (dành cho PC):

 1. Mở trình duyệt;
 2. Chọn Thiết lập trong danh mục Công cụ
 3. Chọn Riêng tư trong thanh công cụ phía trên;
 4. Trong Lịch sử, chọn "Firefox:Lưu lịch sử";
 5. Lưu những thiết lập thay đổi

kích hoạt cookies trong Mozilla Firefox (dành cho Mac):

 1. Mở trình duyệt;
 2. Trong danh mục xuống Firefox, chọn Thiết lập;
 3. Chọn Riêng tư trong thanh công cụ phía trên;
 4. Trong Lịch sử, chọn "Firefox:Lưu lịch sử";
 5. Lưu những thiết lập thay đổi

Google Chrome

kích hoạt cookies trong trình duyệt Google Chrome (dành cho máy bàn):

 1. Mở trình duyệt;
 2. Chọn Thông số trong Công cụ bảng chọn
 3. Đi đến thẻ Nâng cao;
 4. Đến mục Bảo mật , lựa chọn Thiết lập nội dung...;
 5. Chọn Cho phép lưu dữ liệu cục bộ;
 6. Lưu những thiết lập thay đổi

Kích hoạt cookies trong Google Chrome (dành cho Mac):

 1. Mở trình duyệt;
 2. Trong danh mục xuống Firefox, chọn Thông số;
 3. Đi đến thẻ Nâng cao;
 4. Đến mục Bảo mật , lựa chọn Thiết lập nội dung...;
 5. Chọn Cho phép lưu dữ liệu cục bộ;;
 6. Lưu những thiết lập thay đổi

Opera

 1. Mở trình duyệt;;
 2. Chọn Thiết lập trong danh mục Công cụ
 3. Đi đến thẻ Nâng cao;
 4. Chọn mục Cookies tại thanh công cụ bên trái;
 5. Chọn Chấp nhận cookies;
 6. Lưu những thiết lập thay đổi

Safari

 1. Mở trình duyệt;
 2. Trong danh mục xuống Safari, chọn Thiết lập;
 3. Chọn nút Bảo mật;
 4. Kiểm tra mục Từ những trang web đã sử dụng trong mục Chấp nhận cookies;
 5. Lưu những thiết lập thay đổiTìm kiếm không hiển thị bởi vì bạn đã vô hiệu hóa «tham gia hồ sơ cả bạn trong tìm kiếm». Để xóa giới hạn bạn phải

Thanh toán dịch vụ thành công

Dịch vụ sẽ được kích hoạt trong vài phút.
Đồng ý

1 lỗi xảy ra

Tải lại trang và thử lại trong 5 phút
Đồng ý