JavaScript έχει απενεργοποιηθεί το πρόγραμμα περιήγησης. Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την. Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα cookies;.

Περιεχόμενο

 1. Η Παγκόσμια Υπηρεσία δικτύωσης ("η ιστοσελίδα") είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγίας και επικοινωνίας ανήκει και λειτουργεί από την Mamba CJSC ("Mamba").
 2. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις («Όροι») ισχύουν για όλες τις χρήσεις της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε ανακοινώσεις, email, μηνύματα και άλλες επικοινωνίες που γίνονται από ή για την ιστοσελίδα, καθώς και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες που λειτουργούν με Mamba ("Επικοινωνίες ").
 3. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, να επιβεβαιώσετε ότι είστε άνω των 18 ετών και δεσμεύονται να αποδεχθούν αυτούς τους Όρους.
 4. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.
 5. Εάν επιλέξετε να μην αποδεχθεί αυτούς τους όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της ("Επικοινωνίες").
 6. H Mamba θα προβεί σε αλλαγές σε αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο. Οι αναθεωρημένοι Όροι λαμβάνουν άμεση ισχύ, όταν έχετε πρόσβαση https://www.mamboo.com/tips/?tip=Conditions.
 7. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αναλαμβάνετε ότι έχετε το απαραίτητο υλικό και δυνατότητες του λογισμικού που απαιτείται για τις Επικοινωνίες, e-mail και web χρήση και να κατανοήσουν και να αποδεχθούν ότι Mamba δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί με το σύστημα σας.
 8. H Mamba συνεργάζεται με την Παγκόσμια εταιρεία του ομίλου της Dating Ltd (μια αγγλική εταιρεία, τον αριθμό εταιρείας 06992957, 26 Woronzow Road, Λονδίνο, NW8 6QE, Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και άλλες εταιρείες από καιρό σε καιρό, προκειμένου να διευκολυνθεί η παράδοση του περιεχομένου σας και για τη συλλογή των πληρωμών.

Χρήση Website

 1. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική, μη εμπορική και προσωπική χρήση σας.
 2. Δεν θα παραχωρήσετε ή να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Mamba.
 3. Ως εκ τούτου, θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην:
  • Χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε εμπορική ή επαγγελματική σκοπό
  • Χρησιμοποιήτε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή στις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτό για το σκοπό της αποστολής μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.
  • Εισαγωγή χωρίς τη συγκατάθεση της Mamba σε συναλλαγές ή προσφέρουν για να κάνουν συναλλαγές με άλλους χρήστες σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για τη διανομή της διαφήμισης ή παράνομη προπαγάνδα.
 4. Δεν δημοσιεύετε email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, σύνδεσμοι και άλλα στοιχεία επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο.

Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα σχεδιασμού, δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και τυχόν δικαιώματα σε εφευρέσεις, τεχνογνωσία, εμπορικές και επιχειρηματικές ονομασίες, εμπορικά μυστικά και τα εμπορικά σήματα (είτε είναι καταχωρημένα είτε μη) και τις αιτήσεις («Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας») που περιέχονται στο ιστοσελίδα, ανήκουν και στην Mamba, ή την άδεια να Mamba εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Όλα τα εν λόγω δικαιώματα Mamba υποστηρίζονται και διαφυλάσσονται.
 2. Δεν πρέπει, και εγγυάστε ότι δεν πρέπει:
  • Na κάνετε, ή προσπάθεια hack, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, ξαναχρησιμοποιήσετε κάποια ή όλα από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από εκείνα που καθορίζονται παραπάνω?
  • Na κάνετε, ή προσπάθεια hack, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, ξαναχρησιμοποιήσετε κάποια ή όλα από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από εκείνα που καθορίζονται παραπάνω?
  • Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Mamba
  • Παροχή υπερσυνδέσμους, Links URL, γραφικών links, hyperlinks ή άλλη άμεση σύνδεση με σκοπό το κέρδος ή να αποκτήσουν την ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Mamba
 3. Μπορείτε χορηγεί Η Mamba μια μη-αποκλειστικό δικαίωμα (ένα απλό μη-αποκλειστική άδεια) για την αναπαραγωγή, διανομή, μετάφραση και διασκευή, καθώς και να επικοινωνούν τα υλικά που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα ή να μεταδώσει Mamba με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, από σύρμα ή άλλα παρόμοια μέσα, έτσι ώστε κάθε άτομο να μπορεί να έχει πρόσβαση σε απευθείας σύνδεση από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή μπορούν να επιλέξουν (το δικαίωμα να θέτουν στη διάθεση του κοινού), αλλά και να δώσει συγκατάθεση για την αποκάλυψη και την περαιτέρω χρήση των εικόνων σας, εφόσον αυτή περιέχεται στο υλικά που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα ή να μεταδώσει Mamba με άλλα μέσα.

Η Ιστοσελίδα

 1. Τρίτου μέρους ιστοσελίδες που περιέχουν συνδέσμους από την ιστοσελίδα η οποία δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους Mamba θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να προσπελαστεί από εσάς με δική σας ευθύνη.
 2. Το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να εκδοθεί είστε προσωπικά σε εσάς, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Η Mamba.
 3. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι σας κωδικό πρόσβασης για να έχει παραβιαστεί, σας ενημερώνει αμέσως Η Mamba, καθώς είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε κακή χρήση του κωδικού πρόσβασής σας για το οποίο Mamba λαμβάνει καμία ευθύνη
 4. Όλες οι επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από Mamba και τα συνημμένα αρχεία προορίζονται αποκλειστικά για τον παραλήπτη και / ή άλλα εξουσιοδοτημένα να λάβουν.
 5. Η Mamba και η ιστοσελίδα μπορεί να δημιουργήσει αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς της διάδοσης πληροφοριών και / ή την ψυχαγωγία. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι θα λάβετε αυτά τα μηνύματα, και ότι μπορεί να μην είναι γνήσια όλα τα μηνύματα / ανακοινώσεις που θα λάβετε.
 6. Η Mamba μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα που παρέχονται από εσάς σε τρίτους.

Επικοινωνίες

 1. Η Mamba ασχολείται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της παροχής μιας υπηρεσίας ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, και είναι, εκτός από αυτό, που ασχολούνται με τη μεταφορά, την αποθήκευση, την ανάκτηση, τη φιλοξενία, τη μορφοποίηση ή μετάφραση των τρίτων μέρους επικοινωνιών χωρίς επιλογή ή αλλοίωση του περιεχομένου της κάθε επικοινωνίας για τις οποίες είναι μια απλή μετάδοση.
 2. Μπορείτε συμφωνούν και αποδέχονται ότι Η Mamba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη να επανεξετάσει το περιεχόμενο των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα, τα οποία διατίθενται με βάση το ότι Η Mamba δεν υποχρεούται να ασκήσει οποιοδήποτε έλεγχο ή απόφαση του περιεχομένου ή του αποσπασμένου υλικό ή περιέχεται εκεί.
 3. Οι απόψεις που εκφράζονται μέσω των Επικοινωνιών είναι οι απόψεις των μεμονωμένων συγγραφέων και όχι αυτές του Mamba, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Mamba. Πιο συγκεκριμένα, αλλά δεν περιορίζεται στην παραπάνω, Mamba δεν είναι υπεύθυνη και αποποιείται κάθε ευθύνη για σχόλια, απόψεις ή τις παρατηρήσεις που εκφράζονται μέσω των Επικοινωνιών.
 4. Η Mamba θα κάνει καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την εγκυρότητα των πληροφοριών και του υλικού που περιέχεται στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για την ιστοσελίδα, και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε χρήση του υλικού αυτού.
 5. Σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι με οποιοδήποτε περιεχόμενο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Mamba.
 6. Η Mamba διατηρε το δικαίωμα να αφαιρέσει, εν μέρει, αφαιρέσουν ή να τροποποιήσουν κάθε επικοινωνία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 7. Η Mamba χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και άλλο περιεχόμενο, δημοσιεύτηκε από εσάς στην ιστοσελίδα δημοσίως (δηλαδή οι ​​άλλοι χρήστες μπορούν να δουν ότι οι πληροφορίες ή / και περιεχόμενο) για το σκοπό της, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη διαφημιστικού υλικού, την τοποθέτηση των υλικών στο Mamba εταίρων ιστοσελίδες και άλλες, παρεμφερείς σκοπούς.
 8. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο, ή να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε στην Ιστοσελίδα οποιαδήποτε δήλωση, υλικό ή ανακοίνωση ότι:
  • Είναι παράνομο ή επισύρει αστική ή ποινική ευθύνη?
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου?
  • Περιέχει τεχνικά κάτι επιβλαβές, όπως είναι οι ιοί υπολογιστών: Trojan ιός άλογο, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα?
  • Είναι ή δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως υβριστικό, πορνογραφικό, επιθετική, δυσφημιστικό, αναληθής, διακρίσεις, βία, άσεμνο, εμπρηστικό, ρατσιστικό με οποιονδήποτε τρόπο ή να παρενοχλεί προς οποιοδήποτε πρόσωπο?
  • Μπορεί να θεωρείται μια ανακοίνωση της εμπορίας ή εμπορικής ή προωθεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τις υπηρεσίες, εκτός από εκείνες της Mamba ή την Ιστοσελίδα?
  • Προωθεί την οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται στην τρομοκρατία, άγρα πελατών, τυχερά παιχνίδια ή την πώληση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τα φάρμακα ή τα όπλα?
  • απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή που αποσκοπεί ή επιχειρεί να κάνει κάποιον διακανονισμό προκειμένου να συναντήσει ένα παιδί κάτω των 18 ετών με πρόθεση να τα κακοποιήσουν ή που μπορεί να έχει μια τέτοια συνάντηση ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα?
  • Περιέχει οποιοδήποτε περιορισμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε κωδικούς πρόσβασης, των ιατρικών πληροφοριών, διαβαθμισμένων κρατικών ή στρατιωτικών πληροφοριών ή εμπιστευτικές πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο?
  • Φέρνει την Ιστοσελίδα ή Mamba σε ανυποληψία ή επιζητεί, προσκαλεί, ενθαρρύνει, τάσσεται υπέρ, εξωθεί σε ή προκαλεί κάποιο ή όλα τα παραπάνω.
 9. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και κρατήστε Mamba δεν ευθύνεται έναντι κάθε ευθύνη που μπορεί να έχουν σε σχέση και που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών Mamba και Επικοινωνιών σας.

Πολιτική ακύρωσης

 1. Mamba σας προσφέρει τη δυνατότητα να πληρώνουν για ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν διάφορες ευκαιρίες για να βρει και να πληρούν επιπλέον άτομα, για να προσαρμόσετε το προφίλ σας και να ενισχύσει το προφίλ σας, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκουν. Mamba προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να παίξουν διάφορα παιχνίδια στην ιστοσελίδα. Όλες αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν μετά την εγγραφή σας, και μπορείτε να γίνετε συνδρομητής σε κάποια από τις υπηρεσίες για διάφορα χρονικά διαστήματα.
 2. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας για οποιεσδήποτε υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνδρομή ή οποιαδήποτε περίοδο ανανέωσης επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης στην αρχική σελίδα συμμετοχή σας και την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται. Η συνδρομή σας θα τερματιστεί στο τέλος της περιόδου συνδρομής για το οποίο έχετε πληρώσει, και δεν θα λάβετε καμία επιστροφή για τυχόν αχρησιμοποίητες ημέρες αυτού του όρου εγγραφής

Παρακαλώ σημειώστε:

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Είναι ένα γνωστό κίνδυνο της χρήσης του Διαδικτύου που οι άνθρωποι δεν είναι κατ 'ανάγκη αυτοί που λένε ότι είναι. Οι χρήστες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, αλλά οι άνθρωποι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες ή να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να είναι αναξιόπιστα, παραπλανητικά ή παράνομος. Mamba δεν έχει τρόπο να ξεχωρίσει αν τα λεγόμενα από άλλους επισκέπτες είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια απόφαση που μπορεί να γίνει μόνο κατά την κρίση σας και η άσκηση κάποιου βαθμού συνιστάται προσοχή.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, αποδέχεστε ότι αυτή είναι η περίπτωση και να αποδεχθούν τον κίνδυνο που συνδέεται με αυτήν. Mamba ζητά ώστε οι χρήστες να προσέχουν ιδιαίτερα σε σχέση με την αποκάλυψη της προσωπικής τους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τελευταίο όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τόπο της εργασίας και τους δημόσιους χώρους που συχνά.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Ποια προσωπικά στοιχεία των πελατών συλλέγουμε;

  Οι πληροφορίες που μαθαίνουμε από τους πελάτες μας βοηθά να προσωποποιήσετε και να βελτιώνουν συνεχώς την ιστοσελίδα μας. Εδώ είναι τα είδη των πληροφοριών που συλλέγουμε:

  Πληροφορίες που μας δίνετε: Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία που εισάγετε στην ιστοσελίδα μας ή να μας δώσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Εσείς παρέχετε τα εν λόγω στοιχεία κατά την εγγραφή σας με την Ιστοσελίδα, αναζήτηση, μετά, να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό ή ερωτηματολόγιο, να συμμετέχουν σε μια συνομιλία ή να αποκτήσουν μια συνδρομή, να επικοινωνούν με την ομάδα υποστήριξής μας. Ορισμένα στοιχεία που είναι υποχρεωτικά για να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα και να αποκτήσουν πρόσβαση στην ανακοίνωση (το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης και την πόλη ή την πόλη όπου ζείτε). Έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα πρέπει να έχετε εισόδου τους στην ιστοσελίδα, ακόμη και αν δεν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας. Μπορείτε επίσης να παρέχουν πληροφορίες όταν ψάχνετε για ένα άτομo. Παρέχουν πληροφορίες στο λογαριασμό σας, Επικοινωνούν μαζί μας μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με άλλο τρόπο, Συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο ή μια φόρμα εισαγωγής διαγωνισμό, Χρησιμοποιούν άλλες υπηρεσίες μας. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, μπορεί να μας προμηθεύσει με πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και? Στοιχεία της πιστωτικής κάρτας Περιεχόμενο των e-mails για να μας. Προσωπική περιγραφή και φωτογραφίες στο λογαριασμό σας, Και οικονομικές πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, αλλά στη συνέχεια μπορεί να μην είναι σε θέση να επωφεληθούν από πολλά από τα χαρακτηριστικά μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχουν για σκοπούς όπως η ικανοποίηση των αιτημάτων σας, προσαρμόζοντας την ιστοσελίδα μας για σας, τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας, και την επικοινωνία μαζί σας.

  Αυτόματες Πληροφορίες: Εμείς λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε ορισμένες μορφές πληροφόρησης όταν συναλλάσσεστε μαζί μας. Για παράδειγμα, όπως και πολλές ιστοσελίδες, χρησιμοποιούμε "cookies" και εμείς τη συλλογή ορισμένων ειδών πληροφοριών, όταν το πρόγραμμα περιήγησης Web προσβάσεις ιστοσελίδα ή διαφημίσεις μας καθώς και άλλο περιεχόμενο που εξυπηρετούνται από ή για λογαριασμό του ή Mamba κόσμο της χρονολόγησης Ltd σε άλλες ιστοσελίδες. Παραδείγματα των πληροφοριών που συλλέγει και να αναλύει περιλαμβάνουν το πρωτόκολλο Internet (IP) που χρησιμοποιείται για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο Internet, Login, E-mail Κωδικό. Υπολογιστή και πληροφορίες σύνδεσης, όπως τον τύπο του browser, την έκδοση και ζώνη ώρας, browser plug-in τύπους και τις εκδόσεις, το λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, ιστορικό αγορών? η πλήρης Uniform Resource Locator (URL) σε clickstream, μέσα και από την ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας, αριθμό cookie, σελίδες και άλλοι λογαριασμοί ανθρώπων που είδατε ή αναζήτηση. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα πρόγραμμα περιήγησης, όπως μπισκότα, Flash cookies (επίσης γνωστή ως το Flash Shared Τοπική αντικείμενα), ή παρόμοια στοιχεία σε ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας για την πρόληψη της απάτης και για άλλους σκοπούς. Κατά τη διάρκεια ορισμένων επισκέψεων θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία λογισμικού, όπως η JavaScript για να μετρήσει και να συλλέξει πληροφορίες συνεδρία, συμπεριλαμβανομένων χρόνους απόκρισης σελίδα, κατεβάστε τα λάθη, το μήκος των επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, σελίδα πληροφορίες για αλληλεπιδράσεις (όπως κύλιση, κλικ, και το mouse -overs), και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να περιηγηθείτε μακριά από την σελίδα. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για την τεχνική μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τη συσκευή σας για την πρόληψη της απάτης και διαγνωστικούς σκοπούς.

  Κινητό: Όταν κάνετε λήψη ή να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που δημιουργούνται από Mamba ή το World of Dating Ltd ή οι θυγατρικές μας, μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας και την κινητή συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη συσκευή σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχει με location-based υπηρεσίες, όπως η διαφήμιση, τα αποτελέσματα αναζήτησης, και άλλα εξατομικευμένο περιεχόμενο. Οι περισσότερες κινητές συσκευές σας επιτρέπουν να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την απενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας της συσκευής σας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας σας ή τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

  E-mail Επικοινωνίες: Για να μας βοηθήσετε να κάνουμε e-mails πιο χρήσιμα και ενδιαφέροντα, που λαμβάνουμε συχνά μια επιβεβαίωση όταν ανοίγετε e-mail από το Mamba ή το World of Dating Ltd, εάν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τέτοιου είδους δυνατότητες. Μπορούμε επίσης να συγκρίνετε λίστα των πελατών μας σε καταλόγους που έλαβε από άλλες εταιρείες, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η περιττή την αποστολή μηνυμάτων προς τους πελάτες μας.

  Πληροφορίες από άλλες πηγές: We might receive information about you from other sources and add it to our account information. Examples of information we receive from other sources include account information, purchase or redemption information, and page-view information from some companies with which we operate co-branded businesses or for which we provide technical, fulfillment, advertising, or other services.

 2. Cookies

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που βρίσκονται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε ως πελάτη ιστοσελίδα μας, αν επιστρέψετε στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή και το πρόγραμμα περιήγησης. Στέλνουμε ένα "cookie περιόδου λειτουργίας" στον υπολογιστή σας, αν και όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας ή να χρησιμοποιήσετε Επικοινωνιών. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε αν επισκεφθείτε πολλές σελίδες στην περιοχή μας κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης σας πολλές φορές. Μόλις αποσυνδεθείτε ή να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, τα cookies συνόδου λήγουν και δεν έχουν πλέον κανένα αποτέλεσμα.

  Χρησιμοποιούμε επίσης μεγαλύτερης διάρκειας cookies για άλλους σκοπούς, όπως για να εμφανίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για μας log-in μορφή, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πληκτρολογείτε ξανά τη διεύθυνση email σας κάθε φορά που θα συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Εμείς κωδικοποιούν τα cookies μας, έτσι ώστε μόνο μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτές.

  Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούν cookies για να προσαρμόσετε τις ανακοινώσεις, το περιεχόμενο, και τη διαφήμιση. Να μετρήσει την αποτελεσματικότητα προώθησης, και να προωθήσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια.

  Μη προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλέγονται για λογαριασμό μας χρησιμοποιεί cookies, log αρχείο δεδομένων και κώδικα που είναι ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα μας με ειδικές τρίτους συνεργάτες. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτά τα μη προσωπικά στοιχεία για να συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε σε σας. Τα μη προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται για να παρέχουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία.

  Η δυνατότητα της Βοήθειας στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης θα σας πει πώς να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies, πώς να έχουν το πρόγραμμα περιήγησης σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε παρόμοια δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον browser add-ons, όπως το Flash cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του add-on ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή του. Επειδή τα cookies σας επιτρέπουν να επωφεληθούν από μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά μας, σας συνιστούμε να τα αφήσετε ενεργοποιημένα. Για παράδειγμα, αν αποκλείσετε ή να απορρίψετε τα cookies μας, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας που απαιτούν να εισέλθετε

 3. Η Mamba and World of Dating Ltd κοινοποιούν τα στοιχεία;

  Μοιραζόμαστε τα στοιχεία των πελατών μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω.

  Το προφίλ σας: Οι πληροφορίες που περιέχονται στις προσωπικές διαφήμισή σας, τα κριτήρια της αναζήτησής σας και το προφίλ σας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μεταδοθεί απευθείας από Mamba ή κόσμο της χρονολόγησης Ltd ή μέσω συνεργατών μας σε άτομα που ενδιαφέρονται για την ιστοσελίδα, μέσω ενημερωτικών δελτίων ή τρίτων δικτυακών τόπων, είτε από όλα τα άλλα ηλεκτρονικά (e-mail, μηνυμάτων κειμένου, κ.λπ.) ή οπτικοακουστικών μέσων (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κλπ) εργαλεία επικοινωνίας, είτε με γραπτό τύπο (εφημερίδες, περιοδικά, κ.λπ.), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές σας να συναντήσουν κάποιον προωθώντας τις διαφημίσεις σας πρόσωπο, κριτήρια και το προφίλ. Ως εκ τούτου, σας επιτρέπουν ρητά Mamba και το World of Dating Ltd για την αναπαραγωγή και να μεταδίδουν τις πληροφορίες που περιέχονται στις προσωπικές διαφήμισή σας, τα κριτήρια αναζήτησης ή προφίλ (προσωπικά στοιχεία, περιγραφή, εικόνες, βίντεο, κ.λπ.), το σύνολο ή μέρος των Επικοινωνιών (σχετικά με την ιστοσελίδα, στο Διαδίκτυο, μέσω e-mail) ή / και με γενικό τρόπο, με όλα τα μέσα διανομής, ιδίως οπτικοακουστικής επικοινωνίας (τύπος, ραδιόφωνο, αναλογική τηλεόραση, ψηφιακή τηλεόραση, καλωδιακή ή δορυφορική) ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email, Ίντερνετ), σε ολόκληρο τον κόσμο και για το χρονικό διάστημα που καθορίζονται σε αυτούς τους Όρους χρήσης μεταξύ εσάς και της ιστοσελίδας. Μπορείτε να επιτρέπουν ρητά Mamba και το κόσμο της χρονολόγησης Περιορίζεται να μεταφέρει τις πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς και τα οφέλη από τα προαναφερόμενα δικαιώματα με τους εταίρους μας και την ενδεχόμενη διαδόχους.

  Οικονομικές Πληροφορίες: Ούτε Mamba, ούτε κόσμο της χρονολόγησης Ltd κατάστημα οικονομικές πληροφορίες ή στοιχεία πιστωτικών καρτών. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι οι οικονομικές πληροφορίες και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας θα αποθηκευτούν από μια εταιρεία, την επεξεργασία πληρωμές με πιστωτική κάρτα σας, αν επιλέξετε μας "Καταθέστε ένα κλικ" επιλογή.

  Τρίτους παροχείς υπηρεσιών: Σας απασχολεί άλλες εταιρείες και ιδιώτες να εκτελούν λειτουργίες για λογαριασμό μας. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν την παροχή εφαρμογών, αποστολή ταχυδρομείου και e-mail, την ανάλυση των δεδομένων, παρέχοντας βοήθεια μάρκετινγκ, επεξεργασία πληρωμών με πιστωτικές κάρτες, καθώς και την παροχή εξυπηρέτησης πελατών. Έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς. Για παράδειγμα, μια εταιρεία, την επεξεργασία πληρωμές πιστωτικών καρτών σας θα αποθηκεύσει το όνομά σας και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας για να σας αφήσει να χρησιμοποιήσετε μας "Καταθέστε 1 Κάντε κλικ στο" επιλογή στο μέλλον.

  Προσφορές προώθησης: Μερικές φορές στέλνουμε προσφορές σε επιλεγμένες ομάδες πελατών ιστοσελίδα μας για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων. Όταν το κάνουμε αυτό, δεν δίνουμε τη εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνσή σας. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιες προσφορές, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το "E-mail Notification" προτιμήσεις στο μενού "Ρυθμίσεις" του λογαριασμού σας.

  Μεταφορές Επιχειρήσεις: Καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τις δραστηριότητές μας, θα μπορούσαμε να πωλήσει ή να αγοράσει άλλες ιστοσελίδες, οι θυγατρικές, ή επιχειρηματικές μονάδες. Σε τέτοιου είδους συναλλαγές, οι πληροφορίες των πελατών είναι γενικά ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων, αλλά εξακολουθεί να υπόκειται στις υποσχέσεις που δόθηκαν σε κάθε προϋπάρχουσα Όροι ασφάλειας (εκτός, φυσικά, οι άδειες των πελατών με άλλο τρόπο). Επίσης, στην απίθανη περίπτωση που Mamba, ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων αποκτώνται, πληροφορίες πελατών, φυσικά, θα είναι ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Mamba και το World of Dating Ltd μπορεί να μοιραστεί κατά καιρούς γενική κοινωνικο-δημογραφικές πληροφορίες που δεν περιλαμβάνει τα ονόματα με τους επιλεγμένους συνεργάτες για να τους επιτρέψει να στοχεύσουν τις ανακοινώσεις τους (από την ηλικία κατηγορία, φύλο, κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα στείλουμε αυτούς τους εταίρους όλες τις πληροφορίες που θα τους επιτρέπουν την αναγνώρισή σας.

  Προστασία του Mamba, το World of Dating Ltd κ.λπ: Εμείς απελευθέρωση υπόψη και άλλες προσωπικές πληροφορίες όταν πιστεύουμε απελευθέρωση είναι κατάλληλη για τη συμμόρφωση με το νόμο? Επιβάλουν ή να εφαρμόζουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και άλλες συμφωνίες? Ή την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του Mamba, World of Dating Ltd, οι χρήστες μας, ή άλλους. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανώσεις για την προστασία από απάτες και μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Προφανώς, όμως, αυτό δεν περιλαμβάνει την πώληση, ενοικίαση, ανταλλαγή, ή αλλιώς αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών από τους πελάτες για εμπορικούς σκοπούς, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα

  Με τη συγκατάθεσή σας: Εκτός από όπως ορίζεται παραπάνω, θα λάβετε ειδοποίηση όταν πληροφορίες μπορείτε να πάτε σε τρίτους, και θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε να μην μοιράζονται τις πληροφορίες.

 4. Πόσο ασφαλή είναι τα στοιχεία για μένα;

  Είμαστε αποφασισμένοι να χειρίζεται τις πληροφορίες των πελατών σας με υψηλές προδιαγραφές της ασφάλειας των πληροφοριών. Χρησιμοποιούμε εγγυήσεις υπολογιστή, όπως firewalls και κρυπτογράφηση δεδομένων, θα επιβάλουν ελέγχους φυσικής πρόσβασης σε κτίρια και τα αρχεία μας, και εμείς να επιτρέπει την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες μόνο για τους εργαζόμενους που χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους δουλειά.

  Σε περίπτωση που σας έχουμε παραχωρήσει (ή όπου έχετε επιλέξει) ένα κωδικό που σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας, είστε υπεύθυνοι για την τήρηση του εμπιστευτικού κωδικού πρόσβασης. Σας ζητάμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν.

  Δυστυχώς, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Αν και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που διαβιβάζονται στην Ιστοσελίδα? Κάθε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τα στοιχεία σας, θα χρησιμοποιήσουμε τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 5. Όταν αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε μια τοποθεσία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από το προσωπικό που βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ που εργάζονται για μας ή για έναν από τους προμηθευτές μας (για παράδειγμα, το προσωπικό που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών ότι η παραγγελία σας από εμάς, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής σας ή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ιστοσελίδα). Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς μέσω της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με αυτή τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την επεξεργασία. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα.

 6. Σε Ποιες πληροφορίες μπορώ να έχω πρόσβαση;

  H Mamba και το World of Dating Ltd σας δίνει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με το λογαριασμό σας για τον περιορισμένο σκοπό της προβολής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενημέρωση ότι οι πληροφορίες. Παραδείγματα πληροφοριών που μπορείτε να έχετε πρόσβαση εύκολα στην ιστοσελίδα περιλαμβάνουν αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, e-mail, το φύλο, την ηλικία, τις φωτογραφίες και τον τόπο όπου ζείτε) E-mail τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

 7. Τι επιλογές έχω;
  • Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορείτε πάντα να επιλέξετε να μην παρέχετε πληροφορίες, αν και μπορεί να χρειαστεί να επωφεληθούν των Επικοινωνιών.
  • Μπορείτε να προσθέσετε ή να ενημερώσετε ορισμένες πληροφορίες στο μενού "Ρυθμίσεις" του λογαριασμού σας. Εκεί μπορείτε να διορθώσετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Όταν ενημερώνετε τις πληροφορίες, κρατάμε συνήθως ένα αντίγραφο της προηγούμενης έκδοσης για το αρχείο μας.
  • Στο μενού "Ρυθμίσεις" του λογαριασμού σας, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις ειδοποίησης. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε e-mail ή άλλα μηνύματα από εμάς, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το "E-mail Notification" προτιμήσεις του μενού "Ρυθμίσεις" του λογαριασμού σας.
  • Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον για Mamba και το World of Dating Ltd ή τους εταίρους μας να αναπαράγει ή να μεταδίδουν τις πληροφορίες που περιέχονται σε προσωπική αγγελία σας, τα κριτήρια της αναζήτησής σας, ή το προφίλ σας, μπορείτε να τερματίσει το λογαριασμό ιστοσελίδα σας επιλέγοντας "Διαγραφή του προφίλ σας" στη το μενού "Ρυθμίσεις" του λογαριασμού σας. Δεδομένου ότι αυτή η πληροφορία αποτελείται από προσωπική αγγελία σας, τα κριτήρια αναζήτησής σας και το προφίλ σας, η λύση θα ισχύσει από την επόμενη ενημέρωση ή έκδοση αυτών των επικοινωνιών (έντυπα, τύπος, οπτικοακουστικά, ή ηλεκτρονικά) που περιέχουν προσωπικά διαφήμισή σας, τα κριτήρια της αναζήτησής σας και τις πληροφορίες του προφίλ σας.
 8. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα;

  Τα παιδιά δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας και ζητούμε να ανηλίκους (άτομα ηλικίας κάτω των 18) δεν υποβάλουν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε εμάς ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Ευθυνη

 • Η Mamba παρέχει και διατηρεί την ιστοσελίδα για προσωπική διασκέδαση, σε μια "ως έχει" κατάσταση
 • Η Mamba είναι υπεύθυνη μόνο για να παρέχει τις υπηρεσίες της με εύλογη δεξιότητα και προσοχή και δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με την Ιστοσελίδα.
 • Θέματα όπως αναφέρονται πιο πάνω, H Mamba δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ποινική ή αποθετική ζημία, έστω και όπως προκύπτει από οποιοδήποτε πρόβλημα σας ενημερώσουμε για Mamba και θα Mamba δεν έχουν καμία ευθύνη να καταβάλει χρήματα ως αποζημίωση, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε όλους τους ευθύνη σε σχέση με:
  • Κάθε λάθος ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα και όλες διακοπές ή καθυστερήσεις στην ενημέρωση της υπηρεσίας
  • Η παράβαση από οποιοδήποτε πρόσωπο από οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου που προκαλείται από τη χρήση τους από την Ιστοσελίδα
  • Οποιοδήποτε ποσό ή το είδος της απώλειας ή ζημίας που οφείλεται σε ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να προσβάλλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή ενός χρήστη, λογισμικό, δεδομένα ή άλλη ιδιοκτησία που προκλήθηκαν από άτομα που έχουν πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας, ή από εκπομπές μέσω e-mail ή εξαρτήματα που έλαβε από Mamba ή δικαιοδόχους του.
  • Η διαθεσιμότητα, η ποιότητα, το περιεχόμενο ή τη φύση των άλλων sites στο διαδίκτυο που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους ("Εξωτερικές Ιστοσελίδες"), στην οποία η Ιστοσελίδα συνδέεται, ούτε για τυχόν συναλλαγές που αφορούν εξωτερικές τοποθεσίες (συμπεριλαμβανομένων των «cookies», την προσωπική δεδομένα, οι εμπιστευτικές πληροφορίες, ή αγορές των ονομάτων τομέα ή άλλες υπηρεσίες). Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή ή webmaster για τις εξωτερικές τοποθεσίες θα πρέπει να έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τους δεσμούς αυτούς, ιστοσελίδες ή συναλλαγές.
  • Η πρόσβαση, χρήση και / ή αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή / και δεδομένων ή / και Επικοινωνιών, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που υποβάλλετε σε Mamba από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους
  • Όλες οι παραστάσεις, εγγυήσεις, οι προϋποθέσεις και οι λοιποί Όροι αλλά για τα οποία η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να έχει αποτέλεσμα.
 • Mamba δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.

Λήξη

 1. Mamba δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία και αμέσως αφαιρέσετε, να ακυρώσει ή να αναστείλει την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας σας σε περίπτωση αθέτησης από οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων απολύτως, η οποία θα πρέπει να είναι κατά την απόλυτη κρίση του.
 2. Η καταγγελία γίνεται με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων των μερών.
 3. Mamba δεν θα ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για την αποτυχία να εκτελέσει οποιαδήποτε υποχρέωση βάσει της παρούσας συμφωνίας, θα πρέπει η αδυναμία να προκληθεί από την εμφάνιση οποιασδήποτε απρόβλεπτης ανάγκης που υπερβαίνει τον εύλογο έλεγχο του εν λόγω κόμματος, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε διακοπές Internet, οι επικοινωνίες διακοπές, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος ή τις πράξεις του Θεού.

Γενικά

 1. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων κριθεί ανεφάρμοστη, όπως μέρος, κατά την κρίση Mamba της, θα πρέπει να ερμηνεύεται, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να αντανακλούν τις προθέσεις του είτε τον εαυτό σας ως χρήστη ή Mamba και το υπόλοιπο από τις διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
 2. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς ως το χρήστη και Mamba και ισχύουν για τον αποκλεισμό όλων των άλλων όρων της σύμβασης που θα μπορεί να θεωρηθούν ως πρόταση.
 3. Οι Όροι αυτοί διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία. Τα θέματα τα οποία δεν έχουν διευθετηθεί από αυτούς τους Όρους υπόκεινται στη ρωσική νομοθεσία.
 4. Σε περίπτωση τυχόν διαφορές ή διαφορές προκύπτουν σε σχέση με την εκπλήρωση αυτών των όρων, τον εαυτό σας και Mamba καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση αυτών μέσω της διαπραγμάτευσης. Οι διαφορές που δεν έχουν επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων θα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την αποτελεσματική ρωσική νομοθεσία.
 5. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που καταβάλλονται από την Ιστοσελίδα ή επαναφορτίσετε το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα, Mamba έχει το δικαίωμα να απονείμει επιπλέον χρήματα μπόνους στο λογαριασμό σας. Μερικές από τις δράσεις σας μπορεί να οδηγήσει σε δεδουλευμένη βάση από χρήματα μπόνους, και το ποσό του μπόνους πιστωθεί καθορίζεται αποκλειστικά από το Mamba και μπορεί να αλλάξει μονομερώς με την τοποθέτηση των σχετικών πληροφοριών στην Ιστοσελίδα. Χρήματα μπόνους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει για τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Mamba μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στη χρήση των χρημάτων μπόνους, συμπεριλαμβανομένου ένα περιορισμένο φάσμα των υπηρεσιών για τις οποίες είναι δυνατή η πληρωμή με τη χρήση των χρημάτων μπόνους.
 6. Εάν έχετε ένα θετικό υπόλοιπο στο λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα και να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που καταβάλλονται του Website εντός τριών μηνών, που αναγνωρίζουν το αίτημα αυτό, που απευθύνεται σε Mamba, να ανταλλάσσουν τα χρήματα σε μια ισορροπία ίσο ποσό από τα χρήματα του μπόνους.
 7. Ένας χρήστης από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με την αποδοχή αυτής της συμφωνίας, συμφωνεί επίσης με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Connected Πάντα» και αποδέχεται την προσφορά της σύμβασης.
 8. Οι χρήστες στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με την αποδοχή αυτής της συμφωνίας, συμφωνεί με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης της σύμβασης του «πληρωμή μέσω κινητού» υπηρεσία, και να αποδεχθεί την παρούσα Συμφωνία Προσφορά.

Πληροφορίες πελατών μας Επικοινωνία Υπηρεσία:

54 Poland Street, London, W1F 7NJ, UK

Η αναζήτηση δεν είναι διαθέσιμη, επειδή έχετε απενεργοποιήσει «το προφίλ σας στην αναζήτηση». Για να αφαιρέσετε τους περιορισμούς θα πρέπει να

Υπηρεσιών πληρωμών είναι επιτυχής

Η υπηρεσία θα παρέχεται σύντομα.
Εντάξει

Παρουσιάστηκε σφάλμα.

Ανανεώστε τη σελίδα και προσπαθήστε ξανά σε 5 λεπτά
Εντάξει